2011 წლის ზაფხულის ხატობები:

გოგოლაურთობა 17 ივლისი
ლაშარობა 18 ივლისი
ღელეობა 19 ივლისი
იახსრობა 21–24 ივლისი
ციხეგორობა 28 ივლისი - 31 ივლისი
ცაბაურთობა  

 

იახსარი

იახსარი. საზარე

იახსარი

იახსარი

 

ვებ დიზაინი: ე.ელიზბარაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი – elizbarashvili@gtu.ge

ვიზიტები

wordpress visitor counter
      სტატისტიკა