საცხოვრებელი სახლები
ფშაველები უმეტეს შემთხვევასი მიწურებანიან სახლებში ცხოვრობდნენ.>>>
ჩაცმულობა(ქალი;კაცი)
ფშაველი მამაკაცის საცმელი მზადდებოდა შინ მოქსოვილი შალისგან... >>>
მეურნეობა ფშავში
ბართან შედარებით ფშავში ხვნა-თესვას ორი-სამი კვირით გვიან იწყებდნენ...>>>  
ქორწილი
ქორწილი დიდ სამზადისს მოითხოვდა, ემზადებოდნენ როგორც ვაჟის ისე ქალის ოჯახები.>>>
ფშავური იარაღები
ფშავში გავრცელებული ცეცხლსასროლი იარაღის სახეობები იყო  თოფი, ხირიმი... >>>
ძმად გაფიცვა
ძმადგასაფიცნი, მარჯვენა ხელის საჩვენებელ თითს დანით გაიჭრიდნენ,...>>>
მიცვალებული ფშავში
თუ მიცვალებული კაცი იყო, მას თავისი ,,საფერხე” (საკუთარი ცხენი) ცხენი ეყოლებოდა.>>>
ჩვეულებითი სამართალი ფშავში
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის გადმოცემებში დღემდეა დაცული სამართლებრივი ჩვეულებები ...>>>

ქალის მდგომარეობა
ფშავში 14-15 წლის ქალიშვილს უკვე ქალისთვის დადგენილი ყველა ჩვეულების დაცვა მოეთხოვებოდა.>>>

 

 

ვაჟა–ფშაველას სახლ–მუზეუმი

ვაჟა–ფშაველას სახლ–მუზეუმი. სახლის ინტერიერი