ფშავი მდებარეობს დუშეთის რაიონში ფშავის არაგვის ხეობაში...

ვრცლად

ათენგენობა 12 ივლისი – 29 ივლისი

ვრცლად

ლაშარის ჯვარი, ღელე, იახსარი, კოპალა, მთავარანგელოზი..

ვრცლად

 ფშავი თამამად შეიძლება ჩაითვალოს ქართული ზეპირსიტყვიერების მშობელ კუთხედ...

ვრცლად

ვაჟა–ფშაველა, სამუკათ ხვარამზე, მ. ხელაშვილი,
ი. ბაიაშვილი,
ვ. თვარელაშვილი ...

ვრცლად

ფშავი აღმოსავლეთ მთია-ნეთის უდიდესი ისტორიუ-ლი მხარეა, რომელიც ... ფხოვად მოიხსენიებოდა..

ვრცლად

გარა თურმანაული, ბიჭურ ბადრიშვილი, იოსებ ელიზბარაშვილი, ჭრელი კოჭლიშვილი...

ვრცლად

შეთე ხახონიშვილი, გამიხარდი მაჩხოშვილი (მერცხალა), ნიკო ჯერვალიძე...

ვრცლად

  

ვებ დიზაინი: ე.ელიზბარაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი – elizbarashvili@gtu.ge

ვიზიტები

wordpress visitor counter
      სტატისტიკა