<<< უკან დაბრუნება


მარიამ ხუცურაული
სანათას წიგნი. 

ელ–ვერსია: >>>

როსტომ მაჩხოშვილი
საარაგვოზე ნისლია (ლექსები).  თბილისი:
"ქართული ფილმი",
2006, 80 გვ.

ირაკლი ცოგროშვილი

სინანული ფოთოლცვენისა(ლექსები). 
 თბილისი:"მერანი",
2005, 107 გვ

ირაკლი ცოგროშვილი.
სამზეო ვნახე (ლექსები).  თბილისი:"ჯისიაი",
2000, 98 გვ.

ირაკლი ცოგროშვილი.

რომ არა ჩემი  ცრემლები (ლექსები). 
თბილისი:"ჯისიაი",
2006, 92 გვ.

როსტომ მაჩხოშვილი
მთების სიმღერა
(ლექსები). 
თბილისი
2011, 88 გვ.

როსტომ მაჩხოშვილი
"როგორ მტკივიხარ სამშობლოვ"
(ლექსები). 
თბილისი
2012, 74 გვ.
   

 

მდინარე არაგვი

უკანაფშავი. არაგვის ხეობა.

ვებ დიზაინი: ე.ელიზბარაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი – elizbarashvili@gtu.ge

ვიზიტები

wordpress visitor counter
      სტატისტიკა