<<< უკან დაბრუნება

ს. ყუბანეიშვილი.,
ვაჟა-ფშაველა,
"სახელგამი", თბ., 1937.
   
ლ. ბოძაშვილი
ფშავი და ფშაველები
   
ს. მაკალათია
ფშავი
თბილისი: ნაკადული, 1985, 246 გვ.
   

გიგი ხორნაული
ფშაური ლექსიკონი,

ლექსიკონში განმარტებულია 8000-ზე მეტი სიტყვა. მასში მთლიანად არის ჩართული აკაკი შანიძის მიერ 1911 წელს ჩაწერილი უნიკალური მასალა.ასევე გათვალისწინებულია წიგნებს დართული თუ ცალკე გამოცემული ფშაურის "მცირე ლექსიკონები". მთლიანად შესულია "რაზიკაშვილების" შემოქმედებაში დადასტურებული ფშაური სიტყვები. ამასთან შესწორებული და დაზუსტებულია თვით სიტყვები და მათი განმარტებანი. შეტანილია ფშავისთვის დამახასიათებელი ძირითადი გეოგრაფიული და ადამიანთა სახელები,ანუ ეს ლექსიკონი მთლიანად მოიცავს ყოველგავრ ფშაურ სიტყვას.
   

 

მდინარე არაგვი

უკანაფშავი. არაგვის ხეობა.

სოფ. თხილიანა

 

ვებ დიზაინი: ე.ელიზბარაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი – elizbarashvili@gtu.ge

ვიზიტები

wordpress visitor counter
      სტატისტიკა