ფშავში, მაღაროსკარიდან მე-4 კილომეტრზე, სოფელ მიგრიაულთას დასაწყისში, არაგვის მარჯვენა მხარეს, გმირი კოპალას სალოცავის მოპირდაპირე მაღალ გორზე მდებარეობს ციხის, დევების სასაფლაოსა და ეკლესიის კომპლექსი სახელწოდებით: „ციხიანი“, რომელიც დრო–ჟამისა და უყურადღებობის გამო ჩამონგრეულ ჩამოქცეულია.
ა/სამთავრობო კავშირს „ფშავის აღორძინება–განვითარება“ გადაწყვეტილი აქვს აღნიშნული კომპლექსის აღდგენა რესტავრაცია...

ძვირფასო თანამემამულენო, უპირველესად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრებო ფშაველებო!

ჩამოყალიბდა და ფუნქციონირებს კავშირი „ფშავის აღორძინება–განვითარება“, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს ამ საინტერესო და უნიკალური კუთხის აღორძინება–განვითარებას...
ბუნებრივია, ყოველივე ეს საჭიროებს გარკვეულ თანხებს, რაც კავშირს არ გააჩნია და ამისათვის აგროვებს შემოწირულობებს ნებისმიერი რაოდენობით. გვჯერა პირველ რიგში ფშავლების, მათი თანადგომის...

  

ვებ დიზაინი: ე.ელიზბარაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი – elizbarashvili@gtu.ge

ვიზიტები

wordpress visitor counter
      სტატისტიკა