იოსებ ელიზბარაშვილი

იოსებ ელიზბარაშვილი იყო იახსრის თავხევისბერი. 

გარდაიცვალა 1984 წელს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იახსარი

იახსარი. სალუდისკარი

იახსარი

იახსარი. საზარე

სალოცავი