იოსებ ელიზბარაშვილი

იოსებ ელიზბარაშვილი იყო იახსრის თავხევისბერი. 

გარდაიცვალა 1984 წელს.