თანამდროვე პოეზია

 

ფშაური გენი ჯერ კიდევ მძლავრობს. თანამედროვე პოეზია უხვად ივსება ფშაველთა შემოქმედებით, წიგნის მაღაზიების თაროებზე არაერთი თანამედროვე ფშაველი პოეტის ნაწარმოებებს შეხვდებით.

 

 მარიამ ხუცურაული

სანათას წიგნი. 

ელ–ვერსია: >>>


როსტომ მაჩხოშვილი

საარაგვოზე ნისლია (ლექსები).  თბილისი:
"ქართული ფილმი",
2006, 80 გვ.


ირაკლი ცოგროშვილი

სინანული ფოთოლცვენისა(ლექსები). 
 თბილისი:"მერანი",
2005, 107 გვ


ირაკლი ცოგროშვილი.

სამზეო ვნახე (ლექსები).  თბილისი:"ჯისიაი",
2000, 98 გვ.


ირაკლი ცოგროშვილი.

რომ არა ჩემი  ცრემლები (ლექსები). 
თბილისი:"ჯისიაი",
2006, 92 გვ.


როსტომ მაჩხოშვილი

მთების სიმღერა
(ლექსები). 
თბილისი
2011, 88 გვ.


როსტომ მაჩხოშვილი

"როგორ მტკივიხარ სამშობლოვ"
(ლექსები). 
თბილისი
2012, 74 გვ.