დაამატე სიტყვა

ფშაური დიალექტის ლექსიკონი

დიალექტი მნიშვნელობა კომენტარი
აჟუპანებს- ახილებს(თვალს)
არზნალი დიდი თოვლი
ახისფეხდი ადექი
აჯამი- უტვინო