გამოცემები - თანამედროვე პროზა

მიუხედავათ იმისა, რომ ფშავლები უპირატესობას ლექსსა და კაფიას ანიჭებდნენ, პროზაშიც ხშირად ცდიან კალმს.

 გიგი ხორნაული
 ნეტამც მოგეკალ.
თბილისი: ნაკადული,
1996, 318 გვ,


ბესიკ ხარანაული

სამოცი ჯორზე ამხედრებული რაინდი ანუ წიგნი ჰიპერბოლებისა და მეტოფერისა.
თბილისი, სეზანი
2010, 550 გვ.