გამოცემები - ხალხური პოეზია

ქართული ფოლკლორი მდიდარია ფშაური ხალხური სიტყვიერების მარგალიტებით, რომელიც შესულია როგორც ქართული ხალხური პოეზიის თორმეტტომეულში, ისე ცალკეულ გამოცემებში. 


ქართული ზალხური პოეზია I-XII ტომი

გიგი ხორნაული.
ფშაური კაფია. 
თბილისი: შემოქმედი, 1993, 100 გვ.

ვ. თვარელაშვილი
ლექსებით მომიგონებენ.
"თბილისი, უნივერსალი", 2005.
ელ–ვერსია >>>

ფშაური პოეზია
შემდგენლები:
 თამილა გოგოლაური, 
ვანო ბერიძიაშვილი.
მხატვარი: 
 ლევან ხარანაული
გამომცემლობა "ფავორიტი",
2011