გამოცემები - ფშავის შესახებ

ფშავის შესახებ არა ერთი წიგნია გამოქყვეყნებული. მათში დაინტერესებული მკითხველი გაეცნობა როგორც ისტორიული ფშავის, ისე გვიანდელი (გასული საუკუნის 20–60 წლების) ფშავის კულტურასა და ყოფას...

 

 
ს. ყუბანეიშვილი.,
ვაჟა-ფშაველა,
"სახელგამი", თბ., 1937
ლ. ბოძაშვილი
ფშავი და ფშაველები
ს. მაკალათია
ფშავი
თბილისი: ნაკადული, 1985, 246 გვ.
ირაკლი გოგოლაური
ვაჟა-ფშაველას სახელმწიფო სახლ-მუზეუმის გზამკვლევი-მატიანე.

თბილისი: ლეგა, 2006, 151გვ.
ISBN: 99940-879-4-0