დაამატე სიტყვა

ფშაური დიალექტის ლექსიკონი

დიალექტი მნიშვნელობა კომენტარი
გავტყვერ წავიქეცი
გამაია გამოდი
გამოლალე ძროხები გამოიყვანე ძროხები.