დაამატე სიტყვა

ფშაური დიალექტის ლექსიკონი

დიალექტი მნიშვნელობა კომენტარი
დაბუნდოვდი ჩაქრი შენა
დაბუნდოვდი აგრია ჩაქრი,გაქრი
დაგესვლა წყევლა
დავტყვერი დავნაყრდი
დაითხიე სად დაიკარგე
დაიმეხე გასთავდი
დაკვლევა შეხედვა
დაჟამკრება დაბინავება
დაუფიე დაახურე
დაფარხული მოჯაჯული