დაამატე სიტყვა

ფშაური დიალექტის ლექსიკონი

დიალექტი მნიშვნელობა კომენტარი
საბძელი თივის შესანახი ადგილი
საკომი საიდანაც თივას ჩაყრიან გომურში(ბოსელში)
სამზნელი უშნო