დაამატე სიტყვა

ფშაური დიალექტის ლექსიკონი

დიალექტი მნიშვნელობა კომენტარი
ტარტლები ძველმანი ტანსაცმელი
ტატლაშა თავმოუვლელი.
ტოტნაჩია მოუხერხებელი.
ტუნტლა რბილი