დაამატე სიტყვა

ფშაური დიალექტის ლექსიკონი

დიალექტი მნიშვნელობა კომენტარი
უგონთური სულელი
უდბადი მოუწესრიგებელი
უნდვილი უგემური
უხელთური უსაქმური