დაამატე სიტყვა

ფშაური დიალექტის ლექსიკონი

დიალექტი მნიშვნელობა კომენტარი
წამრეტყველაი ენა რო უსწრებს
წინწელი ნაპერწკალი
წკინტოლი წყლის წვეთი
წუწურაქი ძუნწი