დაამატე სიტყვა

ფშაური დიალექტის ლექსიკონი

დიალექტი მნიშვნელობა კომენტარი
ჯალაფი ოჯახი
ჯორკამეჩი ძალიან ჯიუტი