ფშაური გვარ-სახელები

გვარი დედა–გვარი თემი ფუძე–სოფელი დასახლება
ბადრიშვილი ქისტაური ქისტაურთა შუაფხო თხილიანა, სწროფავი, ნეძიხი, ხორხი
ბადურაშვილი გოგოლაური გოგოლაურთა გოგოლაურთა გომეწარი, კუდო, მაღარო, ხილიანა, ხომი, ბინდაურთა, თურმანაულთა, ზარის ჭალა, კადაჩალი, ჭაფნაგა, ხადო
ბაზიერაშვილი უძილაური უძილაურთა უძილაურთა ბულალაურთა, აკუშო, წიფრანი, კანატია, ჭართალი, შახვეტილა
ბაიაშვილი გოგოლაური გოგოლაურთა გოგოლაურთა გომეწარი, კუდო, მაღარო, ხილიანა, ხომი, ბინდაურთა, თურმანაულთა, ზარის ჭალა, კადაჩალი, ჭაფნაგა, ხადო
ბაიდაური წითელაური წითელაურთა წითელაურთა ქინო, ნაკვალესავი, ჭეშესი
ბაინდურაშვილი ჭიჩოელთა ჭიჩო არტანი(ივრის ფშავი)
ბალიაშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი
ბატარაშვილი
ბაღიაური გოგოლაური გოგოლაურთა გოგოლაურთა გომეწარი, კუდო, მაღარო, ხილიანა, ხომი, ბინდაურთა, თურმანაულთა, ზარის ჭალა, კადაჩალი, ჭაფნაგა, ხადო
ბაჩანაშვილი წითელაური წითელაურთა წითელაურთა ქინო, ნაკვალესავი, ჭეშესი
ბაჩიაშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი
ბაჩუაშვილი წოწკოლაური ზუნაბაულთა მათურა მათურა
ბეკურაული გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი
ბეკურიშვილი
ბერიკაული ქისტაური ქისტაურთა შუაფხო თხილიანა, სწროფავი, ნეძიხი, ხორხი
ბერიშვილი გოდერძაული გოდერძაულთა ახადი
ბერიძიაშვილი გაბიდაური გაბიდაურთა ხოშარა კუჭეჭა, შარახევი, ხაშავარდნე, სხლოვანი
ბეროშვილი გოდერძაული გოდერძაულთა ახადი
ბექაური
ბექიშვილი გაბიდაური გაბუდაურთა ხოშარა კუჭეჭა, შარახევი, ხაშავარდნე, სხლოვანი
ბეყოშვილი გოგოლაური გოგოლაურთა გოგოლაურთა გომეწარი, კუდო, მაღარო, ხილიანა, ხომი, ბინდაურთა, თურმანაულთა, ზარის ჭალა, კადაჩალი, ჭაფნაგა, ხადო
ბეწუკლიშვილი გოგოლაური გოგოლაურთა გოგოლაურთა გომეწარი, კუდო, მაღარო, ხილიანა, ხომი, ბინდაურთა, თურმანაულთა, ზარის ჭალა, კადაჩალი, ჭაფნაგა, ხადო
ბობღიაშვილი უკანაფშაველთა ვაკის სოფელი, ელიაგზა, ჩალახევი, გოქცი, ბოთანა, ჭიდალი
ბოძაშვილი გაბიდაური გაბიდაურთა ხოშარა კუჭეჭა, შარახევი, ხაშავარდნე,სხლოვანი
ბუთხაშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი
ბუკუკიშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი
ბულალაური უძილაური უძილაურთა უძილაურთა ბულალაურთა, აკუშო, წიფრანი, კანატია, ჭართალი, შახვეტილა
ბულალაშვილი გოგოლაური გოგოლაურთა გოგოლაურთა გომეწარი, კუდო, მაღარო, ხილიანა, ხომი, ბინდაურთა, თურმანაულთა, ზარის ჭალა, კადაჩალი, ჭაფნაგა, ხადო
ბუჟირიშვილი
ბურდული
ბუსურიშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი
ბუღნიაშვილი გაბიდაური გაბიდაურთა  ხოშარა კუჭეჭა, შარახევი, ხაშავარდნე, სხლოვანი
ბუწვაშვილი წითელაური წითელაურთა წითელაურთა ქინო, ნაკვალესავი, ჭეშესი
ბუჯირიშვილი გოგოლაური გოგოლაურთა გოგოლაურთა გომეწარი, კუდო, მაღარო, ხილიანა, ხომი, ბინდაურთა, თურმანაულთა, ზარის ჭალა, კადაჩალი, ჭაფნაგა, ხადო

 

წარმოდგენილი უმეტესი გვარები და მათთან დაკავშირებულ ინფორმაცია შეკრებილია ბ–ნი ვანო ბერიძიაშვილის მიერ. რედაქცია მოუწოდებს ყველა ფშაველს, ვინც ვერ ნახავს საკუთარ გვარს წარმოდგენილ სიაში, მოგვაწოდოს ინფორმაცია.