ფშაური გვარ-სახელები

გვარი დედა–გვარი თემი ფუძე–სოფელი დასახლება
გაბიდაური გაბიდაური გაბიდაურთა ხოშარა კუჭეჭა, შარახევი, ხაშავარდნე, სხლოვანი
გამიაშვილი წითელაური წითელაურთა წითელაურთა ქინო, ნაკვალესავი, ჭეშესი
გარაშვილი გოგოლაური გოგოლაურთა გოგოლაურთა გომეწარი, კუდო, მაღარო, ხილიანა, ხომი, ბინდაურთა, თურმანაულთა, ზარის ჭალა, კადაჩალი, ჭაფნაგა, ხადო
გარსევანაშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი
გახუტელაშვილი ზურაბაული ზურაბაულთა მათურა მათურა
გედეხაური გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი
გელაშვილი
გელიაშვილი
გელუაშვილი გაბიდაური გაბიდაურთა ხოშარა კუჭეჭა, შარახევი, ხაშავარდნე, სხლოვანი
გვრიტიშვილი გაბიდაური გაბუდაურთა ხოშარა კუჭეჭა, შარახევი, ხაშავარდნე, სხლოვანი
გოგიაშვილი წითელაური წითელაურთა წითელურთა ქინო, ნაკვალესავი, ჭეშესი
გოგნელაშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი
გოდერძაული
გორგიაშვილი გოგოლაური გოგოლაურთა გოგოლაურთა
გორელაშვილი გოდერძაული გოდერძაულთა ახადი
გორზამაული გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი
გულიაშვილი ზურაბაული ზუნაბაულთა მათურა მათურა
გურასპაული გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი
გურგენიშვილი წოწკოლაური წოწკოლაურთა მუქო არბაჩხანი, ნოჯა, ხეობა, ომარაული

 

წარმოდგენილი უმეტესი გვარები და მათთან დაკავშირებულ ინფორმაცია შეკრებილია ბ–ნი ვანო ბერიძიაშვილის მიერ. რედაქცია მოუწოდებს ყველა ფშაველს, ვინც ვერ ნახავს საკუთარ გვარს წარმოდგენილ სიაში, მოგვაწოდოს ინფორმაცია.