ფშაური გვარ-სახელები

გვარი დედა–გვარი თემი ფუძე–სოფელი დასახლება
თაგვაშვილი
თადიაური ზურაბაული ზურაბაულთა მათურა მათურა
თათარაშვილი ზურაბაული ზუნაბაულთა მათურა მათურა
თათულაშვილი ზურაბაული ზუნაბაულთა მათურა მათურა
თალაშვილი გოგოლაური გოგოლაურთა გოგოლაურთა გომეწარი, კუდო, მაღარო, ხილიანა, ხომი, ბინდაურთა, თურმანაულთა, ზარის ჭალა, კადაჩალი, ჭაფნაგა, ხადო
თანდილაშვილი გოგოლაურთა გოგოლაურთა გოგოლაურთა გოგოლაურთა
თეთრაული ჭიჩოელთა ჭიჩო არტანი(ივრის ფშავი)
თიბელაშვილი
თურმანაული გოგოლაური გოგოლაურთა გოგოლაურთა გომეწარი, კუდო, მაღარო, ხილიანა, ხომი, ბინდაურთა, თურმანაულთა, ზარის ჭალა, კადაჩალი, ჭაფნაგა, ხადო

 

წარმოდგენილი უმეტესი გვარები და მათთან დაკავშირებულ ინფორმაცია შეკრებილია ბ–ნი ვანო ბერიძიაშვილის მიერ. რედაქცია მოუწოდებს ყველა ფშაველს, ვინც ვერ ნახავს საკუთარ გვარს წარმოდგენილ სიაში, მოგვაწოდოს ინფორმაცია.