ფშაური გვარ-სახელები

გვარი დედა–გვარი თემი ფუძე–სოფელი დასახლება
ლაგაზაური გოდერძაული გოდერძაულთა ახადი
ლაგაზაშვილი გოდერძაული გოდერძაულთა ახადი
ლაშქარაშვილი უძილაური უძილაურთა უძილაურთა, ბულალაურთა, აკუშო, წიფრანი უძილაურთა
ლომიაშვილი გაბიდაურთა ხოშარა
ლომნიაშვილი გოდერძაული გოდერძაულთა ახადი
ლოსეურაშვილი უძილაური უძილაურთა უძილაურთა, ბულალაურთა, აკუშო, წიფრანი, უძილაურთა

 

წარმოდგენილი უმეტესი გვარები და მათთან დაკავშირებულ ინფორმაცია შეკრებილია ბ–ნი ვანო ბერიძიაშვილის მიერ. რედაქცია მოუწოდებს ყველა ფშაველს, ვინც ვერ ნახავს საკუთარ გვარს წარმოდგენილ სიაში, მოგვაწოდოს ინფორმაცია.