ფშაური გვარ-სახელები

გვარი დედა–გვარი თემი ფუძე–სოფელი დასახლება
პაპაშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბოწახი, ზემო ალვანი, კობიაანთ კარი, სამრეკლო, ლიშო, ფშაველი
პაპიაშვილი უძილაური უძილაურთა უძილაურთა უძილაურთა, ბულალაურთა, აკუშო, წიფრანი, კანატია
პაპუაშვილი ჭიჩოელთა ჭიჩო არტაანი, ჭიჩო, ქვემო ქედი
პარკინაშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი
პატარაშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი, ჭიჩო
პირქუშაშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი

 

წარმოდგენილი უმეტესი გვარები და მათთან დაკავშირებულ ინფორმაცია შეკრებილია ბ–ნი ვანო ბერიძიაშვილის მიერ. რედაქცია მოუწოდებს ყველა ფშაველს, ვინც ვერ ნახავს საკუთარ გვარს წარმოდგენილ სიაში, მოგვაწოდოს ინფორმაცია.