ფშაური გვარ-სახელები

გვარი დედა–გვარი თემი ფუძე–სოფელი დასახლება
რაზიკაშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ჩარგალი
რაიბულაშვილი გოდერძაული გოდერძაულთა ახადი
რაჯაშვილი გოგოლაური გოგოლაურთა გოგოლაურთა გომეწარი, კუდო, მაღარო, ხილიანა, ხომი, ბინდაურთა, თურმანაულთა, ზარის ჭალა, კადაჩალი, ჭაფნაგა, ხადო
რუსულაშვილი გაბიდაური გაბიდაურთა ხოშარა კუჭეჭა, შარახევი, ხაშავარდნე, სხლოვანი

 

წარმოდგენილი უმეტესი გვარები და მათთან დაკავშირებულ ინფორმაცია შეკრებილია ბ–ნი ვანო ბერიძიაშვილის მიერ. რედაქცია მოუწოდებს ყველა ფშაველს, ვინც ვერ ნახავს საკუთარ გვარს წარმოდგენილ სიაში, მოგვაწოდოს ინფორმაცია.