ფშაური გვარ-სახელები

გვარი დედა–გვარი თემი ფუძე–სოფელი დასახლება
ძებნიაური გაბიდაური გაბუდაურთა ხოშარა კუჭეჭა, შარახევი, ხაშავარდნე, სხლოვანი
ძეგლიგშვილი წითელაური წითელაურთა წითელაურთა ქინო, ნაკვალესავი, ჭეშესი
ძროხელაშვილი გოდერძაული გოდერძაულთა ახადი

 

წარმოდგენილი უმეტესი გვარები და მათთან დაკავშირებულ ინფორმაცია შეკრებილია ბ–ნი ვანო ბერიძიაშვილის მიერ. რედაქცია მოუწოდებს ყველა ფშაველს, ვინც ვერ ნახავს საკუთარ გვარს წარმოდგენილ სიაში, მოგვაწოდოს ინფორმაცია.