ფშაური გვარ-სახელები

გვარი დედა–გვარი თემი ფუძე–სოფელი დასახლება
ჭარელაშვილი
ჭინჭარაული
ჭიჭოშვილი გაბიდაური გაბუდაურთა ხოშარა კუჭეჭა, შარახევი, ხაშავარდნე, სხლოვანი
ჭოლიკიშვილი წითელაური წითელაურთა წითელაურთა ქინო, ნაკვალესავი, ჭეშესი
ჭორაშვილი გოდერძაული გოდერძაულთა ახადი
ჭრელოშვილი გოდერძაული გოდერძაულთა ახადი
ჭყრუნიშვილი გოგოჭური (ცაბაური) გოგოჭურთა ცაბაურთა ბეტისჩდილი, აფშო, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფხუშო, ჩარგალი, ქუთხი

 

წარმოდგენილი უმეტესი გვარები და მათთან დაკავშირებულ ინფორმაცია შეკრებილია ბ–ნი ვანო ბერიძიაშვილის მიერ. რედაქცია მოუწოდებს ყველა ფშაველს, ვინც ვერ ნახავს საკუთარ გვარს წარმოდგენილ სიაში, მოგვაწოდოს ინფორმაცია.