20-07-2011

ეთნოლოგიური მულტიმედიური კრებული "ციხეგორს გალობს ბულბული" ინტერნეტში

როგორც ადრე ვიტყობინებობით, რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის ხელშეწყობით გამოიცა ეთნოლოგიური მულტიმედიური კრებული "ციხეგორს გალობს ბულბული", რომლის ავტორიც გახლავთ პროფ. პაატა ბუხრაშვილი (ილიას უნივერსიტეტი).

მულტიმედიური კრებული გაცნობა უკვე ონლაინ რეჟინში არის შესაძლებელი ილიას უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.

  მთავარ გვერდზე დაბრუნება              უკან დაბრუნება

  

ვებ დიზაინი: ე.ელიზბარაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი – elizbarashvili@gtu.ge

ვიზიტები

wordpress visitor counter
      სტატისტიკა