22-01-2013

ახალი წიგნები - როსტომ მაჩხოშვილი "როგორ მტკივიხარ სამშობლოვ"

გამოვიდა როსტომ მაჩხოშვილის კიდევ ერთი ლექსების კრებული "როგორ მტკივიხარ სამშობლოვ".

  მთავარ გვერდზე დაბრუნება              უკან დაბრუნება

  

ვებ დიზაინი: ე.ელიზბარაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი – elizbarashvili@gtu.ge

ვიზიტები

wordpress visitor counter
      სტატისტიკა